NÄTVERKS FRUKOST – JONSSONS BYGG & FASTIGHETER

Fokus på utveckling av Bankeryd

Bankeryds Business Network, BBN, är en intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att medverka till den
framtida utvecklingen av Bankeryds näringsliv.
Vi tänkte använda det här frukostmötet till att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla Bankeryd.

Backamo samt Domsands Industriområden: Vi har skickat in en ansökan om ett planbesked för att få till en
generell ökning av maximala byggnadshöjderna i detaljplanerna. Vi hoppas givetvis på ett positivt besked kring
detta.

Utvecklingen av Bankeryds Centrum: Vi anser att Bankeryds centrum måste utvecklas för att vi skall kunna
ha en trevlig och fungerande miljö för oss som bor i samhället, och framför allt för de olika näringsidkare som
driver butiker och restauranger i centrum.

Men vad anser ni medlemmar att det är viktigt att vi driver för en fortsatt utveckling av Bankeryd?
Vad finns det som vi företagare själva kan göra utan inblandning av kommunen eller andra
externa aktörer?

Inbjudan till nätverkstfrukost 29 februari kl 08.00 – Jonssons Bygg & Fastigheter -Bankeryd Business Network

Anmälan till patrik.holst@jonkoping.se OBS senast 26/2
obs ange allergi

Kom och tyck till!

Varmt välkomna
Mikael Ronder, ordförande

Datum

feb 29 2024

Tid

08:00 - 09:00