Om BBN

Föreningen Bankeryds Business Network

Kort om BBN

Bankeryds Business Network, BBN, är en intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att medverka till den framtida utvecklingen av Bankeryds näringsliv i Jönköpings kommun. Aktuella frågor ska bedrivas i nära samarbete med näringslivsavdelningen Jönköpings kommun. Vidare ska föreningen verka för att etablera och utveckla möjligheter till samverkan medlemmarna emellan vad gäller service, tjänster, information och kompetens. Intresseorganisationen Bankeryd Business Network är en ideell förening. Föreningen är politiskt oberoende och bildades formellt 2014-11-04. Styrelsens säte är Bankeryd i Jönköpings Kommun

Medlem

Som medlem antas representanter för intresserade företag, organisationer, intressenter, aktörer som godkänner stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet.

Styrelsen

Styrelsen ska leda och fördela arbetet i föreningen under verksamhetsåret. De skall också verkställa beslut, som tas på årsmötet. Föreningens styrelse består lämpligast av ordförande samt 6-10 ledamöter. Styrelsen har rätt i valda frågor att adjungera uppgift. Styrelsearvode utgår ej.

Vill du veta mer?

Läs vår senaste verksamhetsberättelse 

Styrelsens sammansättning

Mikael Ronder

Ordförande

Eva Grune

Alset Coaching, Vice Ordförande

B-O Hulting

Kassör

Johan Kasseberg

Westal, Ledamot

Fadi Babil

Jonsons Bygg, ledamot

Christer Rickman

Elektrobyrån, ledamot

Thomas Sannelius

ICA, Ledamot

Patrik Sjölin

Addbrand, Ledamot

Ralf Holmer

Cytech AB, Ledamot

Övriga intressenter

Patrik Holst

Näringslivsavdelningen, Jönköpings kommun sekreterare/marknadsföring

Jan Andersson

Revisor, Bareda Redovisning AB